EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

พุธที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (โปรแกรมความเป็นแม่)
๒๕๒๒ / กำกับโดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา / สร้างโดย เพื่อน โปรดักชั่น / นำแสดงโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วาสนา สิทธิเวช, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต / ความยาว ๑๐๒ นาที
 
ทอง อาศัยอยู่กับแม่และน้องสาว รวมทั้งสายบัว สาวสวยประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นเมียรัก ความแห้งแล้งของท้องถิ่น ทำให้เขากลายเป็นคนโมโหร้าย เพราะต้องหาเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงลำพัง วันหนึ่งทองออกไปทำนาท่ามกลางแดดจัดและหิวจนตาลาย เมื่อเห็นแม่มาส่งข้าวช้า เขาจึงขาดสติและทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 2148 ออนไลน์ 7