EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562  เวลา 17.30 น.

ดูหนังคลาสสิกกับ ม.ล.วราภา เกษมศรี 


        ร่วมชมหนังคลาสสิกกับ โดม สุขวงศ์ ที่จะมาชวนผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิตหลังชมภาพยนตร์


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 322240 ออนไลน์ 4