EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562  เวลา 17.30 น.

เศรษฐีอนาถา (โปรแกรมชน/ชั้น) 

2499 / กำกับโดย วสันต์ สุนทรปักษิน / สร้างโดย เอส. อาร์. ฟิล์ม / นำแสดงโดย ระเบียบ อาชนะโยธิน, เสถียร ธรรมเจริญ, เจิม ปั้นอำไพ, ประภาพรรณ นาคทอง / ความยาว 117 นาที


       ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี 2500 ซึ่งถือเป็นการประกวดภาพยนตร์ระดับชาติครั้งแรกของประเทศไทย สร้างจากนิยายของสันต์ เทวรักษ์ เล่าเรื่องราวของพนักงานบำรุงรักษารถไฟขี้เมาที่ได้รับเงินสิบล้านบาทจากเศรษฐีผู้ไม่สมหวังในความรัก โดยมีข้อแม้ว่าต้องใช้เงินให้หมดภายในหนึ่งปี 

 


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 57409 ออนไลน์ 3